Home 

Goed dat u komt kijken op onze website!

Maatregelen voor burgerhulpverleners in verband met het coronavirus

HartslagNu heeft samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties:
Voor een inzet:

Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen.

Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.

HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar.

(Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.)

Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel bij HartslagNu dan is het advies om dit alsnog te doen.

Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.

Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.

Val je in de hoogrisicogroep, ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:

Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.

Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.

Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Gezien de dynamiek van deze pandemie, kan dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Volg op www.hartslagnu.nl de laatste ontwikkelingen.

 

De stichting HartslagNijmegen zet zich in voor het coordineren van de publieke eerste harthulp in Nijmegen.
U heeft vast wel eens gehoord van iemand die plotseling onwel werd en waarbij gedacht werd aan een hartstilstand (klik hier voor de kenmerken)
Het is dan van levensbelang zo snel mogelijk actie te ondernemen en aan te vangen met hartmassage en AED hulp.

In Nijmegen is men in de wijk Dukenburg begonnen met het opzetten van een netwerk van vrijwilligers die opgeleid worden in het geven van de eerste hulp bij een hartstilstand.
Inclusief de daarbij behorende AED hulp. AED's zijn niet gratis en ze zijn vaak niet publiek bereikbaar. In Dukenburg is men daar wat aan gaan doen door, met behulp van vele sponsors, zélf AED's te gaan aanschaffen en die neer te hangen op publiek bereikbare plaatsen. Ook is er een aantal particuliere AED's met instemming van de eigenaars publiek gemaakt.
Nu is het zo dat bij een 112 oproep aan de dichtstbijzijnde vrijwilligers de locatie doorgegeven wordt, waarna zij al heel snel op pad kunnen gaan om te beginnen met hartmassage. Tegelijkertijd wordt er een AED opgehaald die dan zo snel mogelijk ook op de locatie gebracht wordt.

In een aantal andere wijken van Nijmegen heeft dit initiatief navolging gevonden. Het is de bedoeling dat door heel Nijmegen een netwerk van opgeleide vrijwilligers ontstaat die gezamenlijk vele levens in Nijmegen zouden kunnen helpen verlengen!

De stichting HartslagNijmegen zorgt voor de coordinatie, de contacten, de inpassing en de ervaring voor al deze initiatieven. Kijk maar bij onze doelstellingen en onze verdere uitleg op deze website.